Tokajské pivnice

VÍNO SPÁJA – TOKAJ UNPLUGGED 2024

tokaj unplugged 2024
tokajské pivnice

Víno spája – toto je nosnou témou podujatia, ktoré je spolufinancované Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.

Spája rôzne časové a historické epochy vzniku a vývoja VO Tokaj.

Spája národy a národnosti – ako v minulosti tak aj dnes.

Spája históriu, súčasnosť aj budúcnosť.

Spája a nerozlišuje…

Cieľom projektu je realizácia vinárskeho podujatia nadregionálneho významu, ktorého nosnou témou je prepojenie dávnej histórie vzniku VO Tokaj (obdobie Rimanov, ktorí na Tokaj doniesli pestovanie viniča), dôb minulých (stredovek) – v ktorých vznikali tufové vínne pivnice a súčasnosť, ktorú prezentujeme výrobou vína miestnymi malými vinármi a propagáciou pamiatkovej zóny – areálu historických tufových vínnych pivníc.

pivnice

Nosným prepojením všetkých účastníkov podujatia a časových období, ktoré budú predstavovať a propagovať, je ochutnávka vín miestnych malých (gazdovských) vinárov vo Veľkej Tŕni – priamo v pamiatkovej zóne a priamo v historických vínnych pivniciach.
Vinárskych podujatí je na Slovensku (aj na východnom) každým rokom viac. Degustácia vína je moderná, víno je spoločenský nápoj a spája ľudí. Avšak prepojenie vína a histórie (aj tej najstaršej) – toto je to jedinečné a autentické. História bude na podujatí prezentovaná hovoreným slovom aj scénkami vystupujúcich.

Výška získanej dotácie: 4 000 €
Trvanie projektu: 1.5.2024 – 29.7.2024
Termín realizácie podujatia: 22.6.2024
Hlavný výstup projektu: Kultúrno-spoločenské podujatie nadregionálneho významu

Ďalšie informácie:
www.vucke.sk
www.kosiceregion.travel
www.terraincognita.sk
www.tokajskepivnice.sk

 

Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.

 

KSK Košice
Košice región turizmus